Mật ong rừng Cà Đam

14/05/2021 10:40:26 AM         

Cà Đam là quần thể núi thuộc huyện Tây Trà và Trà Bồng Quảng Ngãi, nơi đây còn diện tích rừng già và cây lâu năm như quế là chủ yếu. Mật ong do anh em dân tộc Cor đi rừng tìm kiếm.
Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp
 
 Cà Đam là quần thể núi thuộc huyện Tây Trà và Trà Bồng Quảng Ngãi, nơi đây còn diện tích rừng già và cây lâu năm như quế là chủ yếu. Mật ong do anh em dân tộc Cor đi rừng tìm kiếm. Nhà mình đem ra nguyên tổ để vắt. 

Mật rừng tuỳ từng tổ tuỳ thời gian khai thác sẽ có màu sắc đậm nhạt khác nhau. Mùi vị thơm ít nhiều khác nhau. Tựu chung là thơm và vị ngọt thanh nhẹ chứ không ngọt lịm đơn thuần. 
Muốn kiểm tra nguyên chất cả nhà có thể bỏ ngăn đá. Nếu chỉ dẻo mà không bị đông cứng thì đúng mật nguyên chất không pha giả. Nhưng nếu để phân biệt với mật nuôi chỉ có cách chính xác nhất là nếm. Mùi phải thơm và vị ngọt thanh. Quan sát bình thường sẽ thấy mật này khi rót sẽ lên gas vì là quá trình lên men tự nhiên của mật. Mật mới khai thác về vắt ra tầm 7 ngày sau thì bắt đầu có gas