Tuyển dụng lao động trực tuyến
21-05-2021

(Báo Quảng Ngãi)- Để phòng chống dịch Covid-19 có hiệu quả, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã dừng các hoạt động tập trung đông người, không tổ chức sàn giao dịch việc làm tại các địa phương như mọi năm, mà chuyển sang tư vấn việc làm trực tuyến, qua Facebook, tư vấn trực tiếp tại doanh nghiệp (DN)...

Sản phẩm nông sản địa phương: ''''Cất cánh'''' cùng nông thôn mới
13-05-2021

Cùng với Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, thì Chương trình ''''mỗi xã một sản phẩm'''' (OCOP) được xem là động lực quan trọng, để các sản phẩm nông sản trên địa bàn huyện Nghĩa Hành “cất cánh”...

Bảo tồn và phát huy giá trị quế Trà Bồng
13-05-2021

Cây quế được huyện Trà Bồng xác định là cây mũi nhọn của ngành nông nghiệp, là cây xóa đói giảm nghèo ở huyện vùng cao này.

Quảng Ngãi đã tổ chức 164 phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn
13-05-2021

Theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi, từ tháng 7/2009 đến nay, Sở đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tổ chức 164 phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn.

Cơ hội để quảng bá các sản phẩm đặc sản
13-05-2021

Hướng đến Kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, trung tuần tháng 6.2019, Quảng Ngãi sẽ tổ chức ''''Hội chợ triển lãm sản phẩm núi Ấn - sông Trà''''. Đây không chỉ là triển lãm thành tựu kinh tế của tỉnh, mà còn là cơ hội để Quảng Ngãi quảng bá các sản phẩm nông nghiệp, đặc sản quê hương đến với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

Đề án ''''Mỗi xã một sản phẩm'''': Động lực xây dựng nông thôn mới
13-05-2021

Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng nội sinh và gia tăng giá trị, với mục tiêu cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao mang tính đặc trưng, lợi thế của từng địa phương.

Liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản: Cần phát huy vai trò của HTX nông nghiệp
06-08-2019

Mở rộng liên kết giữa doanh nghiệp (DN) với hộ nông dân thông qua hợp tác xã (HTX) để tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông sản đang là một xu hướng tất yếu trong giai đoạn phát triển hiện nay. Tuy nhiên, để có được sự kết nối bền vững cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các bên

Quảng Ngãi đưa hàng loạt nông sản miền núi vào siêu thị
06-08-2019

Sau thành công đưa các nông sản đặc thù vào 18 siêu thị Big C, huyện miền núi Sơn Hà đang xúc tiến xây dựng thương hiệu sản phẩm.

Mật ong rừng Cà Đam
14-05-2021

Cà Đam là quần thể núi thuộc huyện Tây Trà và Trà Bồng Quảng Ngãi, nơi đây còn diện tích rừng già và cây lâu năm như quế là chủ yếu. Mật ong do anh em dân tộc Cor đi rừng tìm kiếm.