Đảm bảo phúc lợi xã hội cho các đối tượng
23-06-2021

Nhờ thực hiện đồng bộ các chính sách trợ giúp xã hội, các đối tượng bảo trợ xã hội (BTXH) trên địa bàn tỉnh đều được hưởng chính sách kịp thời, đảm bảo phúc lợi xã hội theo đúng quy định.

Chi trả trợ cấp gộp 01 lần tháng 5, 6 năm 2021 cho đối tượng bảo trợ xã hội trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19
14-05-2021

Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh và xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 925/SLĐTBXH- BTXH ngày 07/5/2021 về việc chỉ đạo việc chi trả trợ cấp gộp 01 lần tháng 5, 6 năm 2021 cho đối tượng bảo trợ xã hội trong thời gian phòng, chống dịch Covid -19, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2017/UBND-KGVX thống nhất việc chi trả gộp 2 tháng (tháng 5, 6 năm 2021) vào cùng một lần chi trả trợ cấp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo như đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Thời gian chi trả kết thúc trước ngày 22/5/2021

Tập huấn chuyên đề nghề công tác xã hội đợt II năm 2019
13-05-2021

Từ ngày 28-30/5/2019, Sở Lao động- TB&XH phối hợp với Trường Đại học Lao động cơ sở II tiếp tục tổ chức lớp tập huấn chuyên sâu về nghề công tác xã hội đợt II cho các học viên hiện đang công tác tại các trung tâm , cơ sở bảo trợ xã hội công và ngoài công lập.

Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm về tìm kiếm, vận động, kết nối, phân phối và sử dụng nguồn lực trong công tác xã hội”
13-05-2021

Để chia sẻ kinh nghiệm về kỹ năng, tạo mối quan hệ giữa các cá nhân, cơ quan tổ chức trong tìm kiếm, vận động, kết nối, phân phối nguồn lực trong công tác xã hội thời gian qua

Tập huấn Công tác xã hội với trẻ em cho đồng bào vùng cao Ba Giang
21-05-2021

Sáng 26.10, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh tổ chức lớp tập huấn thực hiện mô hình hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị xâm hại, có nguy cơ bị bạo lực, bỏ rơi và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm 2019 tại xã Ba Giang, huyện Ba Tơ.

Tập huấn công tác xã hội với trẻ em tại xã Long Mai
21-05-2021

Sáng ngày 6/11/2019, Trung tâm công tác xã hội tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng xã Long Mai tổ chức tập huấn công tác xã hội với trẻ em tại xã Long Mai.