Công tác giáo dục, tư vấn, phục hồi hành vi, nhân cách cho đối tượng cai nghiện ma tuý tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ngãi.
01-07-2022

Giáo dục, tư vấn, phục hồi hành vi, nhân cách cho đối tượng đang cai nghiện ma tuý tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ngãi là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quy trình 5 bước về cai nghiện ma tuý.

Không để ''khoảng trống'' trong quản lý người nghiện ma túy
12-07-2021

Luật Phòng chống ma túy (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 01⁄01⁄2022 sẽ khắc phục “khoảng trống” trong công tác quản lý người nghiện ma túy. Theo đó, nếu người nghiện không đăng ký cai nghiện tự nguyện thì sẽ phải đi cai nghiện bắt buộc. Bảo vệ trẻ em trước hiểm họa của ma túy

Lấy ý kiến Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy
12-07-2021

Ngày 08/7/2021, tại Hà Nội, ông Trần Ngọc Túy, Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội chủ trì cuộc họp lấy ý kiến Ban soạn thảo, Tổ biên tập về Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Công tác phòng, chống ma túy với các học viên cai nghiện tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ngãi
13-05-2021

Thực hiện Kế hoạch số 312/KH-SLĐTBXH ngày 14/02/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về Chương trình phòng, chống ma túy, mại dâm theo Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy năm 2020; Kế hoạch số 109/KH-TTCTXH ngày 21/5/2020 của Trung tâm Công tác xã hội tỉnh về thực hiện các hoạt động phòng, chống ma túy tại Trung tâm năm 2020, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ngãi tổ chức các lớp tập huấn về: Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người cai nghiện những vấn đề về ma túy và hệ lụy của ma túy đối với những người nghiện và những người xung quanh; Luật Phòng, chống ma túy; các hình thức xử lý vi phạm đối với người nghiện và các văn bản liên quan đến công tác cai nghiện ma túy; hỗ trợ điều trị tâm lý, phục hồi sức khỏe cho người cai nghiện; tuyên truyền kết nối, tư vấn, giới thiệu việc làm cho đối tượng cai nghiện ma túy tại Trung tâm.