Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội

19/05/2021 10:39:56 AM         

STT

Tên TTHC

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian giải quyết

Kết quả/sản phẩm

Ghi chú

1

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

Bước 1

- Đối tượng hoặc người giám hộ nộp hồ sơ  theo quy định và hẹn trả kết quả giải quyết qua đường Bưu điện hoặc trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: Số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (có thể nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích)

- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định)

Đối tượng hoặc người giám hộ

Giờ hành chính

Hồ sơ hoàn thiện theo quy định

 

Bước 2

* Tiếp nhận hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì phải thông báo cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ đầy đủ theo quy định.

 

Viên chức Trung tâm Công tác xã hội tỉnh làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

½ ngày làm việc

- Giấy tiếp nhận hồ sơ;

- Sổ theo dõi hồ sơ;

- Phiếu kiểm soát giải quyết hồ sơ.

 

Bước 3

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư Trung tâm Công tác xã hội tỉnh

½ ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ

 

Bước 4

* Xử lý hồ sơ:

Phòng Công tác xã hội xem xét, thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì Phòng CTXH trình lãnh đạo Trung tâm xem xét.

- Trong trường hợp hồ sơ Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội bị từ chối thì phải thông báo bằng văn bản cho đối tượng hoặc người giám hộ biết và nêu rõ lý do.

Viên chức Trung tâm Công tác xã hội tỉnh

01 ngày làm việc

 

 

Bước 5

Lãnh đạo Phòng Công tác xã hội xem xét hồ sơ, ký xác nhận kết quả giải quyết hồ sơ

chuyển Văn phòng Trung tâm thẩm định văn bản

Lãnh đạo Phòng Công tác xã hội

01 ngày làm việc

Quyết định tiếp nhận đối tượng vào Trung tâm Công tác xã hội tỉnh

 

Bước 6

Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội quyết định tiếp nhận đối tượng vào cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý.

 

Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội ( Ủy quyền nếu có) Quyết định tiếp nhận đối tượng vào cơ sở

01 ngày làm việc

Quyết định tiếp nhận đối tượng vào Trung tâm Công tác xã hội tỉnh

 

Bước 7

Văn phòng Trung tâm Công tác xã hội tỉnh chuyển  giao kết quả về Trung tâm phục vụ hành chính công.

 

 

Văn thư Trung tâm

½  ngày  làm việc

Quyết định tiếp nhận đối tượng vào Trung tâm Công tác xã hội tỉnh

 

Bước 8

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả theo quy định.

- Thu phí/lệ phí (nếu có).

- Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho viên chức Trung tâm Công tác xã hội tỉnh làm việc tại Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần), cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

 

Viên chức của Trung tâm Công tác xã hội tỉnh làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

½ ngày  làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được trao cho đối tượng hoặc người giám hộ.

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả.

 

2

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở

Bước 1

Lập biên bản tiếp nhận có chữ ký của cá nhân hoặc đại diện cơ quan, đơn vị phát hiện ra đối tượng (nếu có), chính quyền (hoặc công an) cấp xã, đại diện cơ sở. Đối với đối tượng là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân bị xâm hại tình dục, nạn nhân bị buôn bán và nạn nhân bị cưỡng bức lao động, biên bản tiếp nhận có chữ ký của đối tượng (nếu có thể)

 

Nhận tin báo có đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội tỉnh (ủy quyền nếu có) phân công nhân viên Công tác xã hội đến nơi có người cần bảo vệ khẩn cấp

Tiếp nhận ngay các đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp để chăm sóc, nuôi dưỡng và hoàn thiện các thủ tục theo quy trình sau

Biên bản tiếp nhận có chữ ký của cá nhân hoặc đại diện cơ quan, đơn vị phát hiện ra đối tượng (nếu có), chính quyền (hoặc công an) cấp xã, đại diện cơ sở. Đối với đối tượng là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân bị xâm hại tình dục, nạn nhân bị buôn bán và nạn nhân bị cưỡng bức lao động, biên bản tiếp nhận có chữ ký của đối tượng (nếu có thể)

 

Bước 2

Đánh giá về mức độ tổn thương, khả năng phục hồi và nhu cầu trợ giúp của đối tượng để có kế hoạch trợ giúp đối tượng

Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội tỉnh (ủy quyền nếu có) phân công Phòng Công tác xã hội đến nơi có người cần bảo vệ khẩn cấp

Thực hiện ngay tại nơi phát hiện nạn nhân

Hồ sơ quản lý ca đối với đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

 

 

Bước 3

Bảo đảm an toàn và chữa trị những tổn thương về thân thể hoặc tinh thần cho đối tượng kịp thời; đối với trẻ em bị bỏ rơi, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời hạn 25 ngày làm việc

Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội (hoặc ủy quyền nếu có) phân công Phòng Y tế và Chăm sóc nuôi dưỡng, Phòng Công tác xã hội thực hiện

Thực hiện ngay khi tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

Bảo đảm an toàn và chữa trị những tổn thương về thân thể hoặc tinh thần cho đối tượng kịp thời

 

Bước 4

Quyết định trợ giúp đối tượng tại cơ sở trợ giúp xã hội hoặc chuyển đối tượng về gia đình, cộng đồng.

 

Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội tỉnh (hoặc ủy quyền nếu có) phân công Phòng Y tế và Chăm sóc nuôi dưỡng, Phòng Công tác xã hội, Phòng Tổng hợp - HC và Kế toán thực hiện

Thực hiện ngay sau thời gian bảo vệ khẩn cấp

Quyết định trợ giúp đối tượng tại cơ sở trợ giúp xã hội hoặc chuyển đối tượng về gia đình, cộng đồng

 

Bước 5

Hoàn thành các thủ tục, hồ sơ của đối tượng theo quy định; Trường hợp là trẻ em bị bỏ rơi, cơ sở thực hiện các thủ tục khai sinh cho trẻ theo quy định của pháp luật về hộ tịch

Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội (hoặc ủy quyền nếu có) phân công Phòng Y tế và Chăm sóc nuôi dưỡng, Phòng Công tác xã hội, Phòng Tổng hợp - HC và Kế toán thực hiện

Thực hiện ngay sau thời gian bảo vệ khẩn cấp

Hoàn thành các thủ tục, hồ sơ của đối tượng theo quy định; Trường hợp là trẻ em bị bỏ rơi, cơ sở thực hiện các thủ tục khai sinh cho trẻ theo quy định của pháp luật về hộ tịch

 

3

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

 

Bước 1

Đối tượng tự nguyện có đơn đề nghị cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội gửi Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội tỉnh. Hồ sơ gồm có: Đơn đề nghị cung cấp dịch vụ trợ giúp xã  hội; bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác

Đối tượng tự nguyện

 

Đơn đề nghị cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội

 

 

 

Bước 2

Đối tượng tự nguyện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội với người đứng đầu cơ sở và nộp bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác

Đối tượng tự nguyện người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội

Theo văn bản Hợp đồng

Thực hiện theo văn bản Hợp đồng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội

 

 

4

Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

Bước 1

Đối tượng sử dụng dịch vụ hoặc người giám hộ, thân nhân hoặc gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc cha mẹ nuôi của đối tượng có đơn đề nghị gửi người đứng đầu cơ sở

Đối tượng sử dụng dịch vụ hoặc người giám hộ, thân nhân hoặc gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc cha mẹ nuôi của đối tượng

 

Đơn xin dừng trợ giúp xã hội của đối tượng sử dụng dịch vụ hoặc người giám hộ, thân nhân hoặc gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc cha mẹ nuôi của đối tượng

 

 

 

Bước 2

Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội quyết định dừng trợ giúp xã hội hoặc thanh lý hợp đồng dịch vụ trợ giúp xã hội

 

Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội tỉnh

06 ngày làm việc

Quyết định dừng dừng trợ giúp xã hội hoặc thanh lý hợp đồng dịch vụ trợ giúp xã hội

 

 

 

 

Bước 3

Lập biên bản bàn giao đối tượng về gia đình, cộng đồng có xác nhận của UBND cấp xã hoặc thanh lý hợp đồng dịch vụ trợ giúp xã hội

Viên chức Phòng Công tác xã hội

01 ngày làm việc

Biên bản bàn giao đối tượng về gia đình, cộng đồng

 

5

Nghỉ chịu tang của học viên tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh

Bước 1

Gia đình học viên phải làm Đơn đề nghị có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi học viên cư trú gửi Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội tỉnh. Nội dung Đơn phải nêu rõ họ tên, số định danh cá nhân, nơi ở hiện tại (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú), mối quan hệ với học viên, thời gian đề nghị cho học viên được nghỉ chịu tang và cam kết quản lý, giám sát không để học viên sử dụng ma túy trái phép hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác trong thời gian về chịu tang, chịu chi phí đón học viên về nhà và đưa trở lại Trung tâm

Gia đình học viên

 

Đơn đề nghị nghỉ chịu tang của học viên tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh

 

 

 

Bước 2

Ngay sau khi nhận được đơn đề nghị của gia đình học viên, Giám đốc Trung tâm (hoặc người được Giám đốc Trung tâm ủy quyền) phải xem xét, Quyết định việc cho học viên nghỉ chịu tang. Quyết định phải bằng văn bản, nêu rõ thời gian được nghỉ, trách nhiệm của gia đình trong việc đưa đón, quản lý học viên trong thời gian về chịu tang. Quyết định được gửi cho gia đình học viên, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú và lưu trong hồ sơ học viên

Giám đốc Trung tâm ủy quyền) phải xem xét, Quyết định việc cho học viên nghỉ chịu tang

Thực hiện trong thời gian 8 giờ làm việc trong ngày theo giờ hành chính

Quyết định việc cho học viên nghỉ chịu tang