Công tác giáo dục, tư vấn, phục hồi hành vi, nhân cách cho đối tượng cai nghiện ma tuý tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ngãi.

01/07/2022 08:47:09 AM         

Giáo dục, tư vấn, phục hồi hành vi, nhân cách cho đối tượng đang cai nghiện ma tuý tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ngãi là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quy trình 5 bước về cai nghiện ma tuý.

 Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục hành vi, nhân cách cho đối tượng cai nghiên ma tuý tại Trung tâm từng bước được cải thiện, đổi mới. Trong suốt quá trình tiếp nhận, phân loại và giáo dục đối tượng,  Trung tâm đã tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ nhiều phương pháp giáo dục và phục hồi chức năng cho đối tượng hiệu quả, như: Liệu pháp tâm lý cá nhân, liệu pháp tâm lý nhóm; tổ chức học tập phổ biến về nội quy, quy chế của Trung tâm, các văn bản pháp luật mới về phòng, chống ma tuý và cai nghiện ma tuý, một số bệnh xã hội; phổ biến các chuyên đề về giá trị sống nhằm rèn luyện tác phong, đạo đức, lối sống lành mạnh, có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cộng đồng, khơi dậy niềm tin vào bản thân, phục hồi sức khoẻ, tâm lý cho đối tượng. Bên cạnh đó, Trung tâm đã đẩy mạnh hoạt động tư vấn, tham vấn cá nhân giúp đối tượng mạnh dạn giao tiếp và chia sẻ với viên chức, người lao động, từ đó viên chức, người lao động quản lý sẽ đưa ra các phương pháp tư vấn, động viên, giúp đỡ đối tượng cai nghiện hiệu quả.

Đối tượng cai nghiện ma tuý tại Trung tâm đa dạng và phức tạp với sự khác nhau về trình độ văn hoá, tuổi tác, nghề nghiệp hay nguồn gốc xuất thân. Đặc biệt sau một thời gian dài chìm đắm vào ma tuý họ đã không quan tâm đến việc lao động, học tập, việc làm, kỹ năng sống, tâm lý người nghiện luôn tự ti, mặc cảm, né tránh, ngại giao tiếp với mọi người xung quanh, qua đó gây khó khăn rất lớn cho Trung tâm và viên chức, người lao động trong việc đảm bảo công tác quản lý và giáo dục đối tượng, giúp đối tượng từ bỏ được ma túy sau khi tái hòa nhập cộng đồng.

Song song với việc tổ chức hoạt động lao động trị liệu, Trung tâm còn tổ chức nhiều hoạt động tập thể, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao,... Tổ chức sinh hoạt với đối tượng cai nghiện ma tuý được tiến hành vào thứ 6 hàng tuần, được triển khai trong suốt quá trình thực hiện 5 giai đoạn: Từ tiếp nhận, phân loại; điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần, điều trị các bệnh lý khác; giáo dục, tư vấn phục hồi hành vi, nhân cách; lao động trị liệu, học nghề; chuẩn bị tái hoà nhập cộng đồng. Trung tâm đã bố trí tủ sách pháp luật, văn học, kĩ năng sống, giá trị sống...để đối tượng đọc, nghiên cứu, góp phần đẩy mạnh văn hoá đọc, nâng cao nhận thức cho người cai nghiện ma tuý.

Qua thực tiễn công tác quản lý, giáo dục người cai nghiện ma tuý thời gian qua tại Trung tâm, Công tác giáo dục, tư vấn, tham vấn, phục hồi hành vi đối với người nghiện ma tuý là quá trình lâu dài, đòi hỏi bản thân người cai nghiện phải có ý chí, nghị lực vươn lên. Chính vì vậy, vai trò của tổ chức giáo dục, phục hồi hành vi nhân cách tại Trung tâm rất quan trọng để định hướng cho đối tượng thay đổi nhận thức, giúp thay đổi hành vi theo hướng tích cực không còn mặc cảm xấu hổ, bi quan, chán nản, biết hướng tới cái hay, cái đẹp, biết hối hận, ăn năn của những năm tháng trượt dài trong “làn khói trắng” hướng đến cái tích cực của giá trị chân, thiện, mỹ để từ đó vượt qua sự cám dỗ của ma tuý quyết tâm từ bỏ ma tuý trở thành con người có ích cho gia đình, cộng đồng và xã hội./.

                                                                                   Trần Quốc Vương