Danh bạ điện thoại

29/06/2021 09:25:57 AM         

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

ĐT bàn

ĐT di động

 

A

TRỤ SỞ 1

 

 

 

 

I

Lãnh đạo Trung tâm

 

 

 

 

1

Nguyễn Thu Trang

Giám đốc

3826969

0913447237

 

II

Phòng TH, HC và Kế toán

 

 

 

 

2

Nguyễn Thị Tâm

P.Trưởng Phòng phụ trách

3831434

0987115579

 

6

Trang Thị Hoàng Oanh

Kế toán trưởng

0982815088

 

3

Nguyễn Thị Kim Chi

Chuyên viên

3824823

0972996839

 

4

Lê Thị Xuân

Chuyên viên

0979240246

 

5

Lê Văn Hà

Nhân viên

0914692987

 

III

PHÒNG Công tác xã hội

 

 

 

 

7

Nguyễn Thị Kim Thanh

P.Trưởng Phòng phụ trách

3822415

0378917379

 

8

Nguyễn Thị Trang

Chuyên viên chính

0919107676

 

9

Nguyễn Thị Phương Dung

Chuyên viên

0949709949

 

IV

PHÒNG Y tế và CSND

 

 

 

 

10

Nguyễn Thị Chín

Trưởng phòng

3831513

0384099468

 

11

Cao Thị Tuyết Thu

Nhân viên

0367158016

 

12

Huỳnh Thị Mỹ Dung

Nhân viên

0935185052

 

13

Nguyễn Thị Bảo Yến

Nhân viên

0977650184

 

14

Nguyễn Thị Thanh Thuận

Nhân viên

0905503672

 

15

Nguyễn Thị Thu Hà

Nhân viên

0979637135

 

16

Nguyễn Thị Thu Hà

Nhân viên

0329699293

 

17

Nguyễn Thị Thủy

Nhân viên

0985061924

 

18

Nguyễn Thị Thúy Lan

Nhân viên

0976578664

 

19

Phan Thị Bích Ngọc

Nhân viên

0396383181

 

20

Trần Đức Chuân

Nhân viên

0326875768

 

21

Trần Thị Sáu

Nhân viên

0326875768

 

22

Trần Thị Nguyên Thảo

Chuyên viên

0984165519

 

23

Hồ Thị Mỹ Trinh

Nhân viên

0984187407

 

24

Lê Thị Phương An

Nhân viên

0979138371

 

25

Nguyễn Thị Hảo

Nhân viên

0349568589

 

26

Phạm Thị Thúy Vân

Nhân viên

0935137036

 

B

TRỤ SỞ 2

 

 

 

 

I

Lãnh đạo Trung tâm

 

 

 

 

1

Phan Thanh Duy

Phó Giám đốc

3811508

0932727570

 

II

Phòng Quản lý và Giáo dục

 

 

 

 

2

Trần Quốc Vương

Trưởng phòng

3919769

0969942250

 

3

Lê Thị Kiểm

Nhân viên

0935020047

 

4

Lương Thị Quỳnh Loan

Nhân viên

0368128381

 

5

Mai Văn Dũng

Nhân viên

0905359796

 

6

Nguyễn Thị Ánh Quyên

Nhân viên

0985499217

 

7

Nguyễn Văn Anh

Nhân viên

0905759255

 

8

Phạm Hồng Phú

Nhân viên

0973253565

 

9

Cao Văn Lai

Chuyên viên

0913669770

 

10

Đặng Cao Biền

Chuyên viên

0914759062

 

11

Lê Thị Mĩ Dung

Chuyên viên

0911665769

 

12

Ngô Đức Tuấn

Chuyên viên

0947447484

 

13

Nguyễn Khánh Linh

Chuyên viên

0353019879

 

14

Nguyễn Thị Diễn

Y sĩ

0988492087

 

15

Nguyễn Đăng Bi

Cán sự

0987115859