Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm về tìm kiếm, vận động, kết nối, phân phối và sử dụng nguồn lực trong công tác xã hội”
Ngày đưa:  12/11/2019 03:18:39 PM In bài
Để chia sẻ kinh nghiệm về kỹ năng, tạo mối quan hệ giữa các cá nhân, cơ quan tổ chức trong tìm kiếm, vận động, kết nối, phân phối nguồn lực trong công tác xã hội thời gian qua

 

Qua đó, phát huy, khai thác tiềm năng, tăng cường vận động nguồn lực, nâng cao hiệu quả trong sử dụng nguồn lực trợ giúp đối tượng; khẳng định vai trò, vị thế của nghề công tác xã hội trong đảm bảo an sinh xã hội nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội nói chung trong thời gian đến. Ngày 29/10/2019, Sở Lao động- Thương  binh và Xã hội tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm về tìm kiếm, vận động, kết nối, phân phối và sử dụng nguồn lực trong công tác xã hội”. Đồng chí Đỗ Tiến Tân- Phó Giám đốc Sở chủ trì Hội thảo.

 

 
Tại Hội thảo, sau phát biểu đề dẫn của chủ trì Hội thảo, các đại biểu đã nghe các bài tham luận của các đơn vị đã làm tốt và có hiệu quả trong việc tạo mối quan hệ giữa các cá nhân, cơ quan tổ chức tìm kiếm, vận động, kết nối, phân phối và sử dụng nguồn lực trong công tác xã hội như: Quỹ Bảo trợ em tỉnh, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và một số cơ sở bảo trợ xã hội khác trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Sau đó, các đại biểu tham gia thảo luận nhằm chia sẻ kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong thời gian đến.
 
Các đại biểu đại diện đơn vị, địa phương tham dự Hội thảo
Qua Hội thảo lần này, các đại biểu xác định công tác xã hội không những có vai trò bảo vệ quyền con người, nhân phẩm, giá trị con người, công bằng và bình đẳng xã hội mà còn thúc đẩy và xây dựng 01 xã hội hài hòa vì hạnh phúc của các cá nhân trong xã hội. Hỗ trợ an sinh xã hội bằng cách giúp đỡ những người không thể tự đạt được an sinh là mục đích chính mà nghề công tác xã hội hướng đến. Thậm chí công tác xã hội còn quan tâm đến cả đối tượng có nguy cơ nảy sinh các vấn đề xã hội, chính vì vậy công tác xã hội có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội./.

Bản quyền ©2019 OCOP Tỉnh Quảng Ngãi