Tập huấn chuyên đề nghề công tác xã hội đợt II năm 2019

13/05/2021 02:27:57 PM         

Từ ngày 28-30/5/2019, Sở Lao động- TB&XH phối hợp với Trường Đại học Lao động cơ sở II tiếp tục tổ chức lớp tập huấn chuyên sâu về nghề công tác xã hội đợt II cho các học viên hiện đang công tác tại các trung tâm , cơ sở bảo trợ xã hội công và ngoài công lập.

Trong đợt tập huấn này, chú trọng tập huấn chuyên sâu về phương pháp kỹ năng vận động nguồn lực, phương pháp  sử dụng nguồn lực hiệu quả để trợ giúp cho các đối tượng yếu thế trong xã hội