Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có Phó Giám đốc mới
24-05-2021

Chiều ngày 17/05/2021, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã trao quyết định Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Dũng giữ chức Phó Giám đốc sở LĐ-TB&XH trong thời hạn 5 năm từ ngày 17/5/2021 - 17/5/2026

Trung tâm Công tác xã hội tỉnh thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virút Corona gây ra
21-05-2021

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Công điện của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; Trung tâm Công tác xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút corona gây ra.