Văn bản Chi tiết văn bản

Thông báo số Số 19-TB/TCT: THÔNG BÁO: Số 19-TB/TCT ngày 16 tháng 4 năm 2019 về tăng cường công tác quản lý học viên
Số/Ký hiệu:
Số 19-TB/TCT
Ngày ban hành:
29/5/2019
Người ký:
A
Trích yếu:
THÔNG BÁO: Số 19-TB/TCT ngày 16 tháng 4 năm 2019 về tăng cường công tác quản lý học viên
Cơ quan ban hành:
BGH Trường Chính Trị Quảng Ngãi
Phân loại:
Thông báo
Lĩnh vực:
Hành chính
Xem chi tiết:
Tải văn bản: